AFRISO: trwały, wieloletni rozwój firmy, wzrost rentowności i zmiana kultury organizacyjnej dzięki strategii CX

Moja firma od wielu lat systematycznie się rozwija - rosną obroty, rośnie rentowność - choć nie zawsze tak było. Punktem zwrotnym było wdrożenie w 2009 i kolejnych latach metody zaoferowanej przez Janusza Kamieńskiego ze Strategy&Results.

Michał Kulicki, Prezes zarządu AFRISO

Janusza Kamieńskiego poznałem latem 2009 roku, gdy szukałem nowego impulsu rozwojowego dla mojej firmy. Duże wrażenie zrobił na mnie jego artykuł zamieszczony w marcowym (3/2009) numerze HBR. Zajęliśmy się wspólnie wdrażaniem w zarządzanej przeze mnie organizacji strategii opartej na metodologii Customer Experience Management. Oceniam, że wiedza, fachowość i zaangażowanie Janusza Kamieńskiego w dużym stopniu przyczyniły się do powodzenia dokonanego wdrożenia.

Co więcej, z perspektywy czasu wydaje się, że CEM było w naszym przypadku tylko pretekstem do głębszych i dalej idących zmian. Współpraca z konsultantem i jego zespołem zaowocowała istotną modyfikacją kultury przedsiębiorstwa. Pomogła także w wypracowaniu i skutecznym przeprowadzeniu kilku kolejnych trzyletnich planów strategicznych. Wielką zaletą prowadzonych działań było zaangażowanie do twórczej pracy całej naszej kilkudziesięcioosobowej załogi.

Rozwój AFRISO na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat przebiega płynnie, skutecznie opierając się kryzysom i rynkowym turbulencjom. Przychody ze sprzedaży systematycznie rosną. Z satysfakcją obserwujemy trwały trend poprawy wskaźników rentowności. Mamy mocną pozycję na obsługiwanym przez nas rynku. Jestem przekonany, że tak pozytywny obraz sytuacji i takie rezultaty, nie byłyby możliwe, gdyby nie usługi świadczone nam przez Janusza Kamieńskiego i jego zespół. Wszystkim, którym zależy na poprawie rentowności i rozwoju swojej firmy, zdecydowanie polecam współpracę z Januszem i jego konsultantami.

Chcesz osiągać podobne rezultaty w swojej firmie?