Stena Recycling: skuteczne programy rozwoju sił kierowniczych i przywódczych w całej organizacji

W efekcie realizacji projektu, uczestnicy rozwinęli umiejętności managerskie i przywódcze, a także te związane z przewodzeniem zmianie w matrycowej organizacji. Wzięli większą odpowiedzialność, również ją delegowali i włączyli wielu pracowników w realizację zadań oraz projektów.

Anna Jaranowska, Recruitment & Competence Development Manager, Stena Recycling

W latach 2012-2018, konsultantka Strategy&Results Grażyna Kawka, przy wsparciu Janusza Kamieńskiego, przeprowadziła dla ponad 120 menedżerów oraz brygadzistów Stena Recycling w Polsce projekt rozwojowy, poprzedzony analizą potrzeb organizacji, oraz indywidualnych potrzeb uczestników. Wspólnie z Grażyną Kawką i Januszem Kamieńskim opracowaliśmy program szkoleń i warsztatów umiejętności managerskich oraz przywódczych, zawierających wiele praktycznych ćwiczeń dostosowanych do realiów firmy oraz rynku gospodarki odpadami i recycylingu. Ponieważ w projekcie uczestniczył top management, managerowie średniego szczebla oraz brygadziści, każdorazowo program oraz zadania były dostosowane do potrzeb poszczególnych grup uczestników. Aby zwiększyć efektywność programu korzystaliśmy z platformy online Promote, która wspiera założenia High Performance Learning Journeys. Mimo, że było to dla konsultantów nowe narzędzie, podeszli do tematu bardzo elastycznie i z dużym zaangażowaniem, co pozwoliło wspólnie przygotować atrakcyjne zadania i rekomendacje rozwojowe dla uczestników, a tym samym wydłużyć proces uczenia się i zwiększyć efektywność szkoleń.

W 2018 roku rozpoczęliśmy wspólnie nowy program przywódczy, który kontynuujemy w 2019 roku. Po warsztatach pilotażowych dla zespołu zarządzającego, włączyliśmy do programu kolejnych managerów średniego szczebla. Po odświeżeniu wiedzy i umiejętności z pierwszego cyklu działań rozwojowych, przeszliśmy do roli lidera oraz warsztatów zarządzania zmianą. W trakcie warsztatu zespołu zarządzającego pojawiła się debata oksfordzka, jako jedno z narzędzi. W efekcie realizacji projektu, uczestnicy rozwinęli umiejętności managerskie i przywódcze, a także te związane z przewodzeniem zmianie w matrycowej organizacji. Wzięli większą odpowiedzialność, również ją delegowali i włączyli wielu pracowników w realizację zadań oraz projektów.

Dzięki zaangażowaniu, profesjonalizmowi, otwartości, cierpliwości i ogromnej elastyczności Janusza i Grażyny, przygotowaliśmy program działań rozwojowych dla pracowników różnych szczebli organizacji, szyty na miarę i dopasowany w każdym szczególe do potrzeb biznesowych, organizacyjnych oraz rozwojowych. Zawsze możemy też liczyć ze strony konsultantów Strategy&Results na dobrą dyskusję i wartościowe rekomendacje pokazujące szerszy obraz sytuacji.

Chcesz osiągać podobne rezultaty w swojej firmie?