innogy – skokowy wzrost satysfakcji klientów, mimo potężnych wyzwań

skuteczne wdrożenie AGILE w Afriso przez Strategy&Results

Konsultanci Strategy&Results pomogli nam w wielu obszarach. Na początku przeprowadzili dla nas audyt mocnych i słabych firmy w zarządzaniu doświadczeniami klientów, który stał się punktem wyjścia do przeprowadzenia i wdrożenia stosownych zmian w ramach projektu „Turning Customers into Fans”.