innogy – skokowy wzrost satysfakcji klientów, mimo potężnych wyzwań

skuteczne wdrożenie AGILE w Afriso przez Strategy&Results

Konsultanci Strategy&Results pomogli nam w wielu obszarach. Na początku przeprowadzili dla nas audyt mocnych i słabych firmy w zarządzaniu doświadczeniami klientów, który stał się punktem wyjścia do przeprowadzenia i wdrożenia stosownych zmian w ramach projektu „Turning Customers into Fans”.

On Purpose: Delivering a Branded Customer Experience People Love

On Purpose: Delivering a Branded Customer Experience People Love . Książka. Najlepsze i najbardziej innowacyjne marki świata, stawiają customer experience jako punkt wyjścia do całej swojej działalności. Odkryj jak.

W przypadku większości marek świata, generowane przez nie doświadczenia i doznania klientów są efektem ich działań. Tymczasem najlepsze i najbardziej innowacyjne marki świata, stawiają customer experience jako punkt wyjścia do całej swojej działalności. W ten sposób wytwarzana przez nie wartość dla klientów staje się świadomym, celowym działaniem – on purpose. Odkryj jak to zrobić!

See, Feel, Think, Do: The power of instinct in business

See, Feel, Think, Do: The power of instinct in business. Książka. Strategy & Results

Każdy skutek ma swoją przyczynę. Czy w biznesie tą przyczyną jest wyłącznie instynkt? Autorzy twierdzą, że instynkt musi być wzbogacony wiedzą, która pozwala zarządzić procesami prowadzącymi do wzrostu rentowności i sprzedaży. Ale jak i skąd tę wiedzę zdobyć?