Potężna marka w akcji

Od idei do działania, czyli jak uczynić markę wiarygodną osiągnąć satysfakcję i lojalność klientów, jednocześnie zwiększając zysk firmy. Jak zwiększać zaangażowanie pracowników w budowanie marki w czasach kryzysu.

MY i ONI

Czy menedżerowie wyższego szczebla potrafią wdrażać stworzoną przez siebie strategię firmy i budować zaangażowanie pracowników w jej realizację? Jak uniknąć podziałów i rozwijać kulturę organizacji.

Zwinne Zespoły – czyli budowanie Agile w firmie farmaceutycznej w dobie COVID-19

Budowanie Agile w dobie Covid 10.

W związku ze znaczącym wzrostem kompleksowości środowiska biznesowego dotychczas dobrze sprawdzająca się praca w tzw. „silosach”, czyli realizowanie projektów w ramach jednego działu, przestaje się sprawdzać. Paradoksalnie, obecnie panująca pandemia COVID-19 może przyspieszyć proces dochodzenia do „modelu zwinnej współpracy”, tak samo jak katalizuje proces transformacji cyfrowej.