CX-SPOT™: metoda stałego zwiększania dochodów firmy pomimo działań konkurencji

Pomagamy zwiększyć rentowność firmy o 180%, sprzedaż o 100%, a wydajność
produkcji przynajmniej o 40% w ciągu nawet pół roku od wdrożenia metody CX-SPOT.

Stale rosnąca rentowność firmy, pomimo:

dynamicznej sytuacji na rynku i trudności z planowaniem oraz wdrażaniem skutecznych strategii biznesowych

coraz śmielszych działań konkurencji

braku zaangażowania, kreatywności i sumienności pracowników

nieudanych prób wdrożenia schematów postępowania sprawdzających się w danym biznesie

szkoleń czy e-szkolenia nie poprawiających efektywności pracy załogi

braku czasu i funduszy na służbowe wyjazdy szkoleniowe itp.

deficytu energii do działania i pomysłów

Rosnąca rentowność firmy. CX-SPOT: metoda stałego zwiększania dochodów firmy pomimo działań konkurencji. Strategy&Results

Firmy, stosujące tę metodę

Przesadne koncentrowanie się firm na własnych produktach lub usługach niekorzystnie wpływa na rentowność i zrównoważony rozwój. Błędem jest pomijanie oczekiwań klienta.

Strategy&Results - skutecznie zwiększamy rentowność, zaangażowanie i efektywność zespołów.

Doświadczenia klientów przesądzają o ich satysfakcji, decyzjach zakupowych i lojalności. To z kolei przekłada się na dochodowość marki, jej pozycję na rynku oraz długoterminowe szanse rozwoju.

Strategy&Results - skutecznie zwiększamy rentowność, zaangażowanie i efektywność zespołów.

Strategia biznesowa oparta o wartościowe dla klientów doświadczenia pozwala:

korzystnie wpłynąć na popyt i podaż

ograniczyć w firmie zbędne koszty

zwiększyć marże

zdobyć lojalnych klientów

Chcesz wiedzieć, jak to osiągnąć w swojej firmie? 

Strategy&Results - skutecznie zwiększamy rentowność, zaangażowanie i efektywność zespołów.

Firmy, które wdrożyły CX-SPOT™ zyskały...

wzrost dochodów nawet o 180%, sprzedaży o 100%, a wydajności
produkcji przynajmniej o 40% w ciągu 6 – 24 miesięcy.

Poznaj wyniki firm, w których wdrożyliśmy metodę CX-SPOT™

Chcesz osiągać podobne rezultaty w swojej firmie?

Strategy&Results - skutecznie zwiększamy rentowność, zaangażowanie i efektywność zespołów.

Firmy skupione na własnych produktach i procedurach osłabiają efektywność metody CX-SPOT™, kiedy:

wdrażana jest tylko w wybranych działach, a nie całej organizacji

szefowie działów nie mają odpowiednich kompetencji, by wdrożyć nową metodę w całym przedsiębiorstwie

CEO zwykle nie dysponuje wystarczającą ilością czasu i narzędzi

tradycyjne metody badań rynkowych nad potrzebami klientów oparte są na przestarzałych już wzorcach z innych rynków i branż

menedżerowie przyzwyczajeni są do starych rozwiązań, a tym samym nieświadomie hamują wdrożenie nowego podejścia

pracownicy skoncentrowani są wyłącznie na spełnieniu wymogów systemów premiowych

Chcesz zwiększać rentowność i uniknąć ryzyka? 

Wybierz Strategy&Results

Jako Strategy&Results dostarczamy firmom unikalnych narzędzi badawczych i wdrożeniowych oraz wsparcia doświadczonych konsultantów. Posiadamy praktykę w usprawnianiu komunikacji między departamentami i zarządzaniu projektem zmian, jakich oczekuje szef całej organizacji. Od ponad 16 lat wdrażamy strategie, plany biznesowe, rozwiązania organizacyjne oraz technologiczne. Nasze działania są podporządkowane dostarczaniu klientom pożądanych doświadczeń, przy jednoczesnej minimalizacji kosztów ponoszonych przez firmę. Zastosowany efekt dźwigni pozwala umocnić pozycję rynkową firmy i jednocześnie ograniczyć jej koszty operacyjne. Kluczowe jest tu wyeliminowanie lub modyfikowanie działań nie mających dla klientów żadnych wartości.

EDOING®: metoda angażowania pracowników

Opracowaliśmy unikalną metodę angażowania pracowników we wdrażanie zmian oraz codzienne poszukiwanie sposobów na zwiększanie satysfakcji klientów przy minimalnych kosztach własnych.

Poznaj EDOING®>>

eDOING to przełomowa metoda wzmacniania efektywności, dochodowości oraz kreowania pracy marzeń. Strategy&Results - skutecznie zwiększamy rentowność, zaangażowanie i efektywność zespołów.

Sprawdź, jak możesz zwiększyć rentowność swojej firmy i jej rozwój, koncentrując strategię biznesową na doświadczeniach swoich klientów…

Sprawdź wyniki firm stosujących metodę CX-SPOT™

Chcesz zwiększyć rentowność swojej firmy?