Chiesi – Błyskawiczne wdrożenie zwinnych zespołów, czyli Agile w praktyce

W ramach projektu zwinne zespoły oraz zarządzanie kryzysem uzyskaliśmy wzrost zaangażowania pracowników oraz efektywności pracy poprzez wprowadzenie i stosowanie w praktyce modelu Agile. Sukces projektu „Zwinność” spowodował, że obecnie wdrażamy dwa kolejne.

Krzysztof Łokaj, Dyrektor Generalny Chiesi Poland Sp. z o.o.

W roku 2020 zrealizowaliśmy program „Przywództwo w Chiesi Poland” koncentrując się na zarządzaniu kryzysem, wdrażaniu koncepcji „zwinne zespoły” oraz czerpaniu z doświadczeń klientów. Duży wpływ na osiągnięcie postawionych przed zespołem efektów miał Janusz Kamieński ze Strategy&Results.

Janusz pomógł nam w wypracowaniu metodyki pracy zwinnych zespołów, zdefiniował i nauczył załogę korzystania z karta projektów, a także przygotował, praktycznie wszystkich pracowników do pracy projektowej w specjalnie powołanych „Zwinnych zespołach”. Fakt, że wdrożenie oparte zostało na konkretnych przykładach i wyzwaniach doprowadził nie tylko do tego, że pracownicy Chiesi widzieli biznesowy sens tych działań i nie postrzegali ich jako „teoretyzowanie”, lecz spowodował natychmiastowe, realne i korzystne zmiany w naszej organizacji.

W ramach projektu zwinne zespoły oraz zarządzanie kryzysem uzyskaliśmy wzrost zaangażowania pracowników oraz efektywności pracy poprzez wprowadzenie i stosowanie w praktyce modelu Agile. Rozbiliśmy dotychczasowe silosy w jakich funkcjonowała nasza organizacja. Jednocześnie zaś, przygotowaliśmy załogę do przejęcia innej, konkurencyjnej firmy farmaceutycznej oraz finalnie dokonaliśmy jej akwizycji. Wszystko to, pomimo kryzysu i okresu niepewności wynikającego z pandemii COVID-19.

Sukces projektu „Zwinność” spowodował, że obecnie wdrażamy dwa kolejne. Tym razem opieramy się o najlepsze praktyki Customer Experience Management i Employee Experience Management.

Ponownie pomaga nam w tym Janusz Kamieński z konsultantami Strategy&Results, co – jak jestem przekonany – pozwoli nam powtórzyć sukces, jaki osiągnęliśmy budując podwaliny pod zwinną organizację.

Chcesz osiągać podobne rezultaty w swojej firmie?