CX-SPOT: metoda koordynacji pracy kluczowych działów firmy ukierunkowana na oczekiwania klienta

Możesz zapewnić swojej firmie trwałą przewagę nad konkurencją, rentowność i nieustanny rozwój. Strategy&Results - skutecznie zwiększamy rentowność, zaangażowanie i efektywność zespołów.

Możesz zapewnić swojej firmie trwałą przewagę nad konkurencją, rentowność i nieustanny rozwój. Nawet, jeśli dzisiaj:

zarząd nie traktuje Customer Experience Managementu jako fundamentu strategii biznesowej całej firmy

szefowie działów nie doceniają znaczenia zarządzania doświadczeniami klientów wewnętrznych i roli pracowników w osiąganiu wydajności, rentowności oraz ekspansji rynkowej firmy

pracownicy oraz ich liderzy działają wg utartych schematów, a nie w imię oczekiwań klientów

mało kto w organizacji wie, jakie doświadczenia stanowią teraz wartość dla jego klientów

W wielu przedsiębiorstwach marnowany jest potencjał Customer Experience Managementu. Nie korzystają z niego w skoordynowany sposób wszystkie oddziały organizacji. Pomagamy to zmienić.

Pomóż swojemu zespołowi wykreować pracę marzeń i zwiększyć dochody, jak w wielu firmach, które skorzystały z programu eDOING. Strategy&Results - skutecznie zwiększamy rentowność, zaangażowanie i efektywność zespołów.

Firmy, które przekonały się do tej metody

CX-SPOT koncentruje wysiłek firmy na ekspansji rynkowej, poprzez uporządkowane zarządzanie 5 obszarami

CX - Customer Experience

Definiujemy czynniki stanowiące wartość dla kluczowych klientów firmy. Sprawdzamy, jak pod kątem tych czynników marka jest oceniana na rynku. Inspirujemy zarząd do nieustannego monitorowania oczekiwań klientów w każdym oddziale i zespole. Wyposażamy w narzędzia, dzięki którym każdy menedżer i pracownik zyska wiedzę na temat potrzeb klientów, ale też sami pracownicy podejmą działania zmierzające do ich zaspokojenia.

S - strategia

Pomagamy podporządkować strategię biznesową przedsiębiorstwa oczekiwaniom klientów, a następnie wdrożyć ją w każdym oddziale i zespole.

P - procesy

Pomagamy zoptymalizować procesy biznesowe każdego oddziału i zespołu tak, by wspierały zaspokajanie potrzeb klientów.

O - organizacja

Pomagamy zaangażować wszystkich pracowników w podejmowanie takich działań, które zapewniają klientom pożądane przez nich doświadczenia.

T - technologia

Pomagamy zoptymalizować narzędzia stosowane w przedsiębiorstwie w taki sposób, by ułatwiały pracownikom zwiększanie wydajności procesów i zapewnianie klientom pożądanych doświadczeń.

Chcesz wiedzieć, jak zastosować CX-SPOT w swojej organizacji?

Pomagamy zwiększyć rentowność firmy o 180%, sprzedaż o 100%, a wydajność produkcji przynajmniej o 40% w ciągu nawet pół roku od wdrożenia metody CX-SPOT. Strategy&Results - skutecznie zwiększamy rentowność, zaangażowanie i efektywność zespołów.

Nasi klienci zwiększają rentowność firmy o 180%, sprzedaż o 100%, wydajność produkcji przynajmniej o 40% w ciągu 6-24 miesięcy od wdrożenia CX-SPOT

Chcesz osiągać podobne rezultaty w swojej firmie?

Procesy biznesowe. Strategy&Results - skutecznie zwiększamy rentowność, zaangażowanie i efektywność zespołów.

Zapewniamy klientom oczekiwane rezultaty biznesowe, ponieważ nasze narzędzia i metody pracy oparte są na doświadczeniach polskiego rynku. Bazują na badaniach w obszarze zwiększania dochodów, udziałów w rynku oraz praktyce wdrażania strategii biznesowych. Od 25 lat zarządzamy doświadczeniami klientów.

Zobacz wyniki firm, w których wdrożyliśmy metodę CX-SPOT

Dowiedz się, jak zastosować CX-SPOT w swoim przedsiębiorstwie