Mardom: skokowy wzrost wydajności i produktywności zakładu mimo wyzwań operacyjnych

Sposób pracy konsultantów Strategy & Results, oraz efekty jakie osiągnęliśmy powodują, że z pełną odpowiedzialności mogę ich polecić każdemu, kto chce trwale podnieść rentowność, zwiększyć sprzedaż, lub też jedno i drugie na raz.
jnaglik_sar

Janusz Naglik – General Manager, Członek Zarządu

W wyniku projektu zrealizowanego z konsultantami Strategy&Results, wydajność na produkcji uległa podniesieniu o bardzo satysfakcjonujące 40%! Dodatkowo, znacząco wzrosła też produktywność.

W 2018 roku, z racji nowych zleceń, stanęliśmy przed zadaniem podniesienia wydajności, przy jednoczesnej konieczności podniesienia rentowności. Zdawaliśmy sobie wówczas sprawę z tego, że podejmowane przez nas działania – jak np. wdrożenie III zmiany – nie przyczyniały się do podniesienia wydajności do pożądanego poziomu. Wiedzieliśmy też, że poprawie powinien ulec sposób planowania produkcji. Ponadto, występowały dwa – z pozoru sprzeczne ze sobą wyzwania – za duże stany magazynowe, przy ciągłych brakach komponentów. A i proces przezbrajania maszyn też stanowił wyzwanie. 

Dodatkowo, zespół produkcyjny nie był przyzwyczajony, ani gotowy do zmian. Ludzie mieli bardzo dużo pracy. W związku z koniecznością koncentracji na działalności operacyjnej, załoga nie miała możliwości samodzielnego wprowadzania zmian mających na celu osiągnięcie pożądanego poziomu wydajności. Załoga nie miała też ku temu właściwych/pełnych kwalifikacji. Brakowało zdolności osób na kierowniczych stanowiskach do skutecznego zarządzania zarówno operacyjnego, jak i zarządzania zmianami efektywnościowymi na produkcji. 

Wobec powyższych wyzwań, poszukiwaliśmy partnera, który pomógłby nam w szybkim, skutecznym i trwałym podniesieniu wydajności. Przyczyną była pilna konieczność przygotowania organizacji (zwiększenie capacity) do realizacji spodziewanych znacznie większych zamówień. Chcieliśmy też, aby proces był tak poprowadzony, aby ludzie chcieli i potrafili zaangażować się w wypracowanie, wdrożenie i utrwalenie zmian. Nie mogliśmy sobie pozwolić na jakąkolwiek porażkę, gdyż rodziłoby to zbyt duże konsekwencje (strata czasu, budżetu i morale załogi, oraz brak zdolności do realizacji znacznie większych zamówień). Z tymi wyzwaniami zwróciliśmy się do konsultantów Strategy&Results.

Andrzej Kaniewski i Janusz Kamieński zrealizowali dla nas projekt łączący w sobie Lean Management, oraz rozwój umiejętności i postaw przywódczych. W pierwszym etapie współpracy, bardzo szybko osiągnęliśmy ustabilizowanie procesów produkcyjnych tak, że jasnym stało się dla nas o ile zwiększy się wydajność, przy określonym zwiększeniu zasobów, oraz ograniczona została konieczność angażowania pracowników tymczasowych w okresie sezonowego szczytu. W dalszej kolejności, wypracowanych i wdrożonych zostało szereg zmian na produkcji, które dały nam szansę zarządzenia procesem usprawnień. Zbudowane też zostały kompetencje samej kadry kierowniczej w kierunku usamodzielnienia i zaangażowania załogi w wypracowywanie i wdrażanie zmian dosłownie w ciągu każdego dnia.

Sposób pracy konsultantów Strategy&Results, oraz efekty, jakie osiągnęliśmy, powodują, że z pełną odpowiedzialności mogę ich polecić każdemu, kto chce trwale podnieść rentowność, zwiększyć sprzedaż, lub też jedno i drugie na raz.

Chcesz osiągać podobne rezultaty w swojej firmie?