Pekao SA – radykalny wzrost wartości sprzedaży i udziałów w rynku

Kluczem do sukcesu było znalezienie dźwigni rentowności: fundamentalnych oczekiwań klientów, za które cenili oni bank oraz najważniejszych słabości po stronie naszych doradców.
j_galat_ref

Mirosław Gałat, były Dyrektor HR, Bank Pekao SA

W ciągu jednego roku zwiększyliśmy wolumen sprzedaży o 24%, obroty o 12%, a skuteczność cold-callingu o 68,5%. Rezultaty te osiągnęliśmy mimo bardzo silnej presji konkurencji, osłabionego morale i skutków światowego kryzysu finansowego lat 2008-2010. Do takich efektów zdecydowanie przyczyniły się rozwiązania zaproponowane nam przez Janusza Kamieńskiego oraz konsultanci z jego zespołu.

Kluczem do sukcesu było znalezienie dźwigni rentowności: fundamentalnych oczekiwań klientów, za które cenili oni bank oraz najważniejszych słabości po stronie naszych doradców. Na obu tych czynnikach oparte było wdrożone w naszym banku rozwiązanie. I tu dotykamy drugiego ważnego czynnika sukcesu. Było nim zaangażowanie przez konsultantów w proces zmian menedżerów wszystkich szczebli. Dzięki temu, uzyskane wyniki biznesowe nie tylko były więcej niż satysfakcjonujące, ale i trwałe.

Warto też zauważyć, że zdefiniowanie dźwigni rentowności usprawniło proces decyzyjny w naszym zespole wsparcia sprzedaży. Nasi doradcy klientów wyposażeni zostali nie tylko w kompetencje i wsparcie ze strony przełożonych (rola konsultantów), ale też w trafnie dobrane instrumenty sprzedażowe oraz wiedzę z zakresu finansów, w którą wyposażyliśmy ich na podstawie wniosków z przeprowadzonych przez Janusza Kamieńskiego badań oczekiwań klientów. Dzięki tym działaniom, umożliwione zostało spełnienie roli, jakiej od naszych pracowników oczekiwali klienci banku – faktycznego, a nie tylko tytularnego, doradztwa. Czy polecam Janusza Kamieńskiego i jego konsultantów? Niech odpowiedzią będzie fakt, że pracowaliśmy z Januszem z sukcesami przez… 15 lat.

Chcesz osiągać podobne rezultaty w swojej firmie?