innogy – skokowy wzrost sprzedaży i satysfakcji klientów we wszystkich segmentach, pomimo potężnych wyzwań

Konsultanci Strategy&Results pomogli nam w wielu obszarach. Na początku przeprowadzili dla nas audyt mocnych i słabych firmy w zarządzaniu doświadczeniami klientów, który stał się punktem wyjścia do przeprowadzenia i wdrożenia stosownych zmian w ramach projektu „Turning Customers into Fans”.

Janusz Moroz, COO i Członek Zarządu Innogy Polska SA

Dzięki wieloletniej, rozpoczętej jeszcze w 2010 r. współpracy z konsultantami Strategy&Results doskonale poradziliśmy sobie z poważnymi wyzwaniami. Po przejęciu Stoen musieliśmy poradzić sobie zarówno z ambitnymi celami nowego właściciela, jak i z tradycyjną, hierarchiczną i w małym stopniu nastawioną na współpracę kulturą organizacyjną. Mimo to daliśmy radę osiągnąć znaczące rezultaty. Organizacja szybko zrozumiała, ze musimy wszyscy bez wyjątku wspierać działania rynkowe i dbać o Klientów a potwierdzeniem był nie tylko silny wzrost sprzedaży ale również znaczący wzrost satysfakcji we wszystkich segmentach o ponad 10ptk %.

Janusza Kamieńskiego poznałem jeszcze, gdy pracowałem jako Dyrektor w Pionie Klientów Indywidualnych w Telekomunikacji Polskiej SA ja. W tamtym okresie, Janusz Kamieński ze swoimi konsultantami, mimo nadzwyczajnej presji czasowej i wyzwań związanych z przejęciem TP SA przez Orange, doskonale poradził sobie z projektem polegającym na przygotowaniu ponad 2 400 pracowników obsługi na stanowiska sprzedawców i kierowników do obsadzenia nowo powstałych Punktów Sprzedaży. Dawało mi to nadzieję na to, że skutecznie pomoże nam sprostać wyzwaniom w innogy (wtedy jeszcze RWE). Tak też się stało.

Poczynając od 2010 roku, konsultanci Strategy&Results pomogli nam w wielu obszarach. Na początku przeprowadzili dla nas audyt mocnych i słabych firmy w zarządzaniu doświadczeniami klientów. Audyt ten pozwolił następnie na zdefiniowanie priorytetów rozwojowych dla całej organizacji, oraz stał się punktem wyjścia do przeprowadzenia i wdrożenia stosownych zmian w ramach projektu „Turning Customers into Fans”. Janusz Kamieński ze swoim zespołem pomógł nam również dokonać właściwej segmentacji klientów, oraz zaprojektować badania marketingowe i rynkowe klientów. Wnioski z badań przełożyliśmy na serię kolejnych warsztatów i szkoleń w obszarach niezbędnych dla wskazanych grup pracowników pracujących na wszystkich szczeblach organizacyjnych.

Warsztaty i działania prowadzone przez Janusza i jego konsultantów zawsze były pełne interakcji, atrakcyjne metodycznie i merytorycznie i często wspomagane grami biznesowymi. Wielokrotnie korzystaliśmy z jego warsztatów przy okazji spotkań top – menedżerów, gdzie bardzo ważne było efektywne przełożenie strategicznych celów na konkretne aktywności i projekty operacyjne całej organizacji. Sposób podejścia konsultantów Strategy&Results, oraz osiągane przy ich wsparciu rezultaty powodują, że pracujemy z Januszem Kamieńskim do dziś i mamy nadzieję na kontynuację. Każdemu polecam takich konsultantów i trenerów biznesu.

Chcesz osiągać podobne rezultaty w swojej firmie?